Phòng giáo dục
Các trường trực thuộc
Tin tức giáo dục
Văn bản
Tài nguyên giáo dục
Tin tức nổi bật
Văn bản mới      
CV hướng dẫn báo cáo các cuộc vận động và phong trào thi đua năm học 2013-2014
Viết tin bài cho tạp chí"Lao động và Công đoàn" Số I năm 2014
CV triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD
Báo cáo kết quả công tác nữ công năm học 2013-2014
Công văn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán
Tuyển chọn giáo viên đi giảng dạy tại Lào nhiệm kỳ 2014-2016
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014
Triển khai "Tháng hành động vì chất lượng VS ATTP " năm 2014
CV triển khai cuộc vận động xây dựng quỹ "Ngày vì người nghèo" tỉnh Nam Định năm 2014
Thông báo      
CĐGD: Giấy mời chủ tịch công đoàn các đơn vị trường học (7h30' ngày 18/7/2012)
TCCB: Lịch tập huấn triển khai nội dung Luật Viên chức 2010 (7h30' ngày 18/7/2012)
CĐGD: Giấy triệu tập Chủ tịch công đoàn dự Hội nghị ngày 07/6/2012
PGD: Triệu tập Hội nghị thi đua: 2011 - 2012
CNTT: Tập huấn CNTT và phần mềm trợ giúp giáo viên Trí Việt
Tin tức giáo dục      
Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18h09 ngày 4/10 tại Viện quân y 108 (Hà Nội) khi ông vừa qua tuổi 103.
Chủ tịch Nước gửi thư chúc mừng năm học mới
Ngành GD và ĐT tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”
Cơ hội vàng cho ngành giáo dục
     
Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2014
Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2014
Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2014
Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2014
Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2014
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường
Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định
Tel: 0350 3886905
Thiết kế bởi TCSOFT