Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 242/GD&ĐT-TH Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2017-2018 cấp Tiểu học 28/8/2017 Tải về
2 238/GD&ĐT Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 23/8/2017 Tải về
3 232 /GDĐT Triệu tập giáo viên tham gia công tác trọng điều hành các môn thể thao trong Đại hội TDTT huyện năm 2017 18/8/2017 Tải về
4 Thông báo điều chỉnh mẫu biểu lương 18/8/2017 Tải về
5 Công khai số liệu nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương tối thiểu 1210 – 1300 THCS Tải về
6 Công khai số liệu nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương tối thiểu 1210 – 1300 TiÊu hoc Tải về
7 09/TB-TCKH Thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2016 đối với các trường theo danh sách 27/7/2017 Tải về
8 204/GD&ĐT Phòng chống cơ bão số 2 16/7/2017 Tải về
9 188/SY-GD&ĐT Triển khai cuộc vận động ủng hộ Quỹ ''Đêng ơn, đáp nghĩa" năm 2017 21/6/2017 Tải về
10 176/SY-GD-DT về việc thống kê báo cáo đón các đoàn về thăm, làm việc, kiểm tra, giao lưu và tổ chức các cuộc thi, hội thi năm học 2016-2017. 31/5/2017 Tải về
11 03/HKH Vv Cấp học bổng cho học sinh gia đình chính sách, gia đình kho khăn năm 2017 30/5/2017 Tải về
12 166/GD&ĐT Chi đạo tổ chức các hoạt động hè năm 2017. 26/5/2017 Tải về
13 164/SY-GD&ĐT Về việc phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017 26/5/2017 Tải về
14 177/TB-SYD Thông báo Về lịch học lớp ôn tập, dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 24/5/2017 Tải về
15 492/SNV-TĐKT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị Khen thưởng năm học 2016 - 2017 16/5/2017 Tải về