Giáo dục trung học cơ sở  

Chất lượng giáo dục trung học cơ sở còn kém

Đó là nhận định của Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Văn Vọng tại Hội thảo khởi động Dự án Phát triển giáo dục THCS giai đoạn 2 (PHA2) tổ chức tại Hà Nội hôm qua. Theo ông Vọng, lối giảng dạy thụ động kiểu "cô đọc, trò chép" đang diễn ra phổ biến.


Đó là nhận định của Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Văn Vọng tại Hội thảo khởi động Dự án Phát triển giáo dục THCS giai đoạn 2 (PHA2) tổ chức tại Hà Nội hôm qua. Theo ông Vọng, lối giảng dạy thụ động kiểu "cô đọc, trò chép" đang diễn ra phổ biến. Dự án phát triển giáo dục THCS sẽ hoạt động trong 6 năm (2004-2010), do Bộ GD&ĐT thực hiện, với mục tiêu nâng cao chất lượng và đẩy nhanh chương trình phổ cập THCS. Kinh phí cho dự án được cấp từ vốn vay của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm1998 và sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Văn Vọng cho biết ở nhiều trường, thiết bị dạy học chỉ nằm trong kho, không có người quản lý, hướng dẫn học sinh sử dụng. Phương pháp giảng dạy còn nhiều hạn chế. Tại hội thảo, Tiến sĩ Geoff Coyne, Trưởng đoàn chuyên gia dự án, nhấn mạnh đến sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các khu vực, các địa phương trong một tỉnh. Hiện nay, hơn 90% số học sinh tốt nghiệp tiểu học đã vào học tại các trường THCS. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Nhiều địa phương, tỷ lệ lưu ban chiếm 1,9%, bỏ học chiếm 8,5%, hoàn thành cấp THCS chỉ đạt 69,5%. Hiện nay, mới có 16/61 tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục THCS. Năm 2005, con số này sẽ tăng lên 30 tỉnh. Dự kiến đến năm 2010, sẽ hoàn thành phổ cập THCS trên toàn quốc. Theo ông Vọng, nếu chỉ nhìn vào số lượng, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường. Tuy nhiên, 30 tỉnh còn lại phần đông là những tỉnh khó khăn. Vấn đề phổ cập giáo dục tại những địa phương này mới thực sự là thách thức lớn.
 

  
Tin khác
Nội dung chương trình giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở mới