Tin tức hoạt động  

11 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GD-ĐT từ nay đến 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Chương trình hành động giai đoạn 2011 – 2016 thực hiện


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Chương trình  hành động giai đoạn 2011 – 2016 thực hiện.
Hoàn thành PCGDMN 5 tuổi - Một trong những mục tiêu với cấp học mầm nòn đến 2015 (Ảnh: gdtd.vn)

Theo đó, ngành Giáo dục bám sát mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. 

Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.
 
Phát triển quy mô, cơ cấu giáo dục hợp lý, hài hòa, đảm bảo công bằng xã hội tương ứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.
 
Với mỗi cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân đều có chương trình và mục tiêu hành động cụ thể. 
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo; Tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên; Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất; Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực về CNTT; Tăng cường hỗ trợ giáo dục, đào tạo ở vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và người học được ưu tiên; Đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng xã hội học tập; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chương trình và nhiệm vụ của các đơn vị trong từng năm phù hợp với kết quả triển khai thực tế, các điều kiện của ngành và quốc gia để đưa vào chương trình công tác hàng năm; định kỳ có báo cáo gửi Văn phòng Bộ (chậm nhất vào ngày 30/11 hàng năm) để tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
                                                                                                                                                                               Nguồn: Báo GD&TĐ


 
Tin khác
Huyện Xuân Trường: chủ động hội nhập
Quê hương Xuân Trường trên hành trình xây dựng nông thôn mới
Lương tối thiểu tăng thêm 220.000 đồng từ 1/5
Trường trung học cần đáp ứng 5 chuẩn
Bảo tàng lúa nước đặc biệt của một cô giáo về hưu
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Xuân Trường lần thứ IV-2012
Thi Olympic tiếng Anh qua mạng internet cấp huyện
HỘI THI CÁN BỘ QUẢN LÝ GIỎI CẤP TIỂU HỌC HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
Ngôi làng có 60 giáo sư, phó giáo sư