Phòng giáo dục
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Hình ảnh Liên hệ hhhhhhhhhh
  Danh mục chính
Cơ cấu tổ chức
Chi bộ
Công đoàn
Hội chữ thập đỏ
Kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chuyên môn
Thành tính nhà trường
Thành tính giáo viên
Hoạt động ngoại khóa
Nét bút học trò
Vui-Vui Tuổi Học Trò
Thời khóa biểu
  Liên kết website
  Lịch
  Thống kế truy cập
Online : 840
Lượt truy cập : 2445256
BÁO CÁO

CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường T.H Xuân Thành                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

BÁO CÁO

Thống kê kết quả hoạt động chữ thập đỏ trường học

Đầu năm - Năm học 2011-2012

Kính gửi: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Xuân Trường

A/ VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

- Chi hội đã kiện toàn tổ chức hội trong đó chi hội trưởng là bà Phạm Thị Liên Hương.

- Tổng số hội viên của chi hội là 188 hội viên, trong đó có 24 hội viên là giáo viên và 163 hội viên là học sinh. Lực lượng thanh thiếu niên xung kích chữ thập đỏ có 18 em, đội trưởng là em: Nguyễn Thi Lưu Ly.

- Chi hội đã xây dựng được phòng chữ thập đỏ và Y tế học đường với đầy đủ trang thiết bị như: cờ, mũ, áo chữ thập đỏ, biểu tượng chữ thập đỏ, có ảnh Ông Hen ri Đuy năng, ảnh Bác Hồ. Trong phòng có bàn ghế, giường cá nhân, tủ thuốc và một số trang thiết bị khác phục vụ cho công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho giáo viên và học sinh.

- Chi hội đã xây dựng được tủ sách nhân đạo với 9 đầu sách và số lượng là 250 cuốn. Chi hội thường xuyên tổ chức trồng bổ sung cây thuốc nam với diện tích khoảng 25 m2.

- Đầu năm chi hội đã mua 1 thẻ bảo hiểm y tế cấp cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện khám chữa bệnh.

- Chi hội đã xây dựng được quỹ chữ thập đỏ với số tiền là 1.940.000 đồng để thăm hỏi, trợ cấp cho học sinh.

Tự đối chiếu xếp loại đạt 36 điểm

B/ VỀ HOẠT ĐỘNG

- Với số lượng sách nhân đạo, chi hội đã cho 28 em được mượn sách để học tập.

- Chi hội đã thường xuyên tuyên truyền về phong trào chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo. Trong tháng 9, chi hội đã tuyên truyền được 2 tin bài về gương người tốt việc tốt, về những việc làm nhân đạo để giáo dục học sinh

- Chi hội đã làm tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp cho 6 đối tượng học sinh với số tiền là: 1.140.000 đồng. Cụ thể:

+ Trợ cấp đột xuất cho 4 đối tượng với số tiền là: 170.000 đồng.

+ Trợ cấp thường xuyên tháng 9 cho 2 học sinh với số tiền là: 100.000 đồng.

- Chi hội đã làm tốt hoạt động nhân đạo như ủng hộ quỹ chất độc da cam với số tiền là 615 000 đồng, mua các sản phẩm ủng hộ người khuyết tật: mua tăm tre, mua bút với số tiền 550.000 đồng.

- Hàng tuần chi hội đều tổ chức cho hội viên lao động, vệ sinh trường lớp và tổng vệ sinh xung quanh khu vực trường mỗi tuần 1 lần (vào cuối buổi thứ 6 hàng tuần).

Tự đối chiếu xếp loại đạt 38 điểm

C/ QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO

- Hiệu trưởng nhà trường đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo mọi điều kiện cho chi hội hoạt động .

- Chủ tịch chi hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm học và từng tháng.

- Chi hội có đủ sổ sách theo quy định.

- Qua quá trình tổ chức thực hiện trong những năm học trước, chi hội đã tổng kết đánh giá được những ưu điểm, những hạn chế và đúc rút được một số kinh nghiệm để tiếp tục phấn đấu, tổ chức tốt các hoạt động trong năm học 2011 - 2012.

Tự đối chiếu xếp loại đạt 18 điểm

Xác nhận của Hiệu trưởng                                                                                               TM.Chi hội chữ thập đỏ

ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG                                                         PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG


-TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THÀNH
Điạ chỉ: Xuân Thành - Xuân Trường - NĐ
Gmail: thxuanthanh@gmail.com
ĐT: 03503 888 110