Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019) 11/3/2019 Tải về
2 Công văn tập huấn công tác quản lý tài chính kế toán Tải về
3 LỊCH CÔNG TÁC Từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 10 tháng 03 năm 2019 04/03/2019 Tải về
4 25/GD&Đ Vv Tổ chức hoạt động văn hóa, thông tin, mừng Đảng, mừng xuân, nghỉ tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 28/01/2019 Tải về
5 22/GD&ĐT Vv Dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019 25/01/2019 Tải về
6 LỊCH CÔNG TÁC (Từ ngày 14 tháng 01 đến ngày 20 tháng 01 năm 2019) 14/01/2019 Tải về
7 387/GD&ĐT Vv dự Hội nghị giao dự toan NSNN năm 2019 25/12/2018 Tải về
8 Hướng dẫn ghi sổ kế toán các trường MN Tải về
9 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch huy động các khoản tài trợ theo TT16 Tải về
10 361/GD ĐT - HC Vv tăng cường kỷ cương trong trường học 05/12/2018 Tải về
11 Tổng hợp tăng giảm kinh phí do tăng giảm biên chế Tải về
12 Số liệu bổ sung dự toán lương tối thiểu 1390 Tải về
13 Trích lập quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 đối với GVMN Tải về
14 Sơ đồ bố trí chỗ ngồi đại biểu dự hội nghị ngày 19/11/2018 Tải về
15 Danh sách phát thưởng tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11 và Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018 Tải về