Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 CV 333/HD - GD&ĐT HD tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức... Giai đoạn 2012-2017 16/10/2017 Tải về
2 313/HD-GD&ĐT Vv Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành GD&ĐT năm học 2017- 2018 02/10/2017 Tải về
3 Thống kê báo cáo số liệu chuẩn bị Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-20122 5/9/2017 Tải về
4 LỊCH DUYỆT NÂNG LƯƠNG ĐỢT 2 25/5/2017 Tải về
5 Số 299/GD&ĐT Báo cáo số liệu xây dựng đề án Giáo dục 21/9/2017 Tải về
6 24/LĐLĐ Vv thay đổi thời gian Đại hội điểm trường THCS Thọ Nghiệp và Mầm non Xuân Kiên 20/9/2017 Tải về
7 Nhu cầu tăng giảm con người, nâng lương trước hạn Tải về
8 293/GDĐT Phòng chống bão số 10 15/9/2017 Tải về
9 294/CV/GDĐT-TV Báo cáo thống kê đầu năm học 2017 - 2018 15/9/2017 Tải về
10 Báo cáo hà tầng Giáo dục Tải về
11 243/GD&ĐT-MN Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2017-2018 cấp Mầm non 28/8/2017 Tải về
12 242/GD&ĐT-TH Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2017-2018 cấp Tiểu học 28/8/2017 Tải về
13 238/GD&ĐT Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 23/8/2017 Tải về
14 232 /GDĐT Triệu tập giáo viên tham gia công tác trọng điều hành các môn thể thao trong Đại hội TDTT huyện năm 2017 18/8/2017 Tải về
15 Thông báo điều chỉnh mẫu biểu lương 18/8/2017 Tải về