Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 3790/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 30/8/2016 Tải về
2 230/GD&ĐT - VP Dự HN tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ 2016-2017 17/8/2016 Tải về
3 232/SY-GD&ĐT Vv Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017 22/8/2016 Tải về
4 231/GD&ĐT-VP Vv Phòng chống cơ bão số 3 18/8/2016 Tải về
5 112-CVLN/ĐTN-GD&ĐT Tập huấn công tác đội 09/8/2016 Tải về
6 129 /PGDĐT-TCCB V/v xét hết tập sự cho giáo viên mầm non 03/8/2016 Tải về
7 72/TB - CĐGD Vv cấp kinh phí hoạt động công đoàn đợt 2 25/7 Tải về
8 70/CĐGD Triển khai cuộc vận động CNVCLĐ ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai 13/7/2016 Tải về
9 194/SY-GDĐT Kế hoạch tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 6/7/2016 Tải về
10 177/GD&ĐT-KTr Về việc chấn chỉnh dạy thêm học thêm hè năm 2016 24/6/2016 Tải về
11 390 /GDĐT-TCCB Về việc xếp ngạch đối với công chức, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập 20/6/2016 Tải về
12 Mau ho so thi dua khen cao 7/6/2016 Tải về
13 Mẫu Hồ sơ thi đua năm học 2015-2016 24/5/2016 Tải về
14 137/CV-PGD Công văn đôn đốc báo cáo Thống kê trực tuyến 20/5/2016 Tải về
15 Tiến độ báo cáo thông kê cuối năm học 2015 - 2016 ngày 19-5-2016 19-5-2016 Tải về