Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 Số: 253/PGDĐT- CĐN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016-2017 8/9/2016 Tải về
2 76/CĐGD Dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015- 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017 8/9/2016 Tải về
3 70/CĐGD Vv Triển khai cuộc vân động CNVCLĐ ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai nam 2016 13/7/2016 Tải về
4 Danh sách đặc cách và đủ điều kiện tuyển dụng giáo viên năm 2016 Tải về
5 243 /PGDĐT-TCCB Vv xếp ngạch đối với công chức, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập 01/9/2016 Tải về
6 243/GD&ĐT Thực hiện chính sách giáo dục đối với nhà giáo, học sinh khuyết tật 31/8/2016 Tải về
7 1018/SGD&ĐT-VP Vv Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016 16/8/2016 Tải về
8 3790/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 30/8/2016 Tải về
9 230/GD&ĐT - VP Dự HN tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ 2016-2017 17/8/2016 Tải về
10 232/SY-GD&ĐT Vv Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017 22/8/2016 Tải về
11 231/GD&ĐT-VP Vv Phòng chống cơ bão số 3 18/8/2016 Tải về
12 112-CVLN/ĐTN-GD&ĐT Tập huấn công tác đội 09/8/2016 Tải về
13 129 /PGDĐT-TCCB V/v xét hết tập sự cho giáo viên mầm non 03/8/2016 Tải về
14 72/TB - CĐGD Vv cấp kinh phí hoạt động công đoàn đợt 2 25/7 Tải về
15 70/CĐGD Triển khai cuộc vận động CNVCLĐ ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai 13/7/2016 Tải về