Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 181/GD&ĐT Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 42-NQ/HU, ngày 12/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới. 20/7/2018 Tải về
2 số 180/SY-GD&ĐT V/v Phòng chống cơn bão số 3 năm 2018 18/7/2018 Tải về
3 177/TB-PGD Thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2017 (Thay đổi) Tải về
4 152/UBND-LĐTBXH VV phát động ủng hộ quỹ "Bảo trợ trẻ em" các cấp năm 2018 09/5/2018 Tải về
5 649/SGD&ĐT Báo cao thống kê kỳ cuối năm học 2017-2018 17/5/2018 Tải về
6 05/CV-KH V/v phát học bổng bằng xe đạp cho học sinh gia đình chính sách và học sinh mồ côi cha, mẹ vượt khó học giỏi lớp 6,7,8 năm học 2017-2018 14/5/2018 Tải về
7 95/KH-GDĐT KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 2018-2020 18/4/2018 Tải về
8 102?SY-GD&ĐT Sao y thông báo số 18 về công tác đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và nghỉ hè năm 2018 26/4/2018 Tải về
9 95 /CV- GDĐT Báo cáo gấp công tác phát triển đảng viên 19/4/2018 Tải về
10 94/GD ĐT V/v Phối hợp tổ chức khóa đào tạo chế độ kế toán HCSN cho Hiệu trưởng, Kế toán các trưởng THCS, Tiểu học 18/4/2018 Tải về
11 2115/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2018-2019 06/4/2018 Tải về
12 Tb chi trả tiền miễn giảm học phí, ăn trưa, cpht cho HS mầm non Tải về
13 Thông báo về việc trả tiền miễn giảm học phí và CPHT học kỳ I năm 2017 - 2018 Tải về
14 Lịch công tác từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2018 19/3/2018 Tải về
15 48/GD&ĐT Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2018 Ngày 06 tháng 3 năm 2018 Tải về