Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 Số 299/GD&ĐT Báo cáo số liệu xây dựng đề án Giáo dục 21/9/2017 Tải về
2 24/LĐLĐ Vv thay đổi thời gian Đại hội điểm trường THCS Thọ Nghiệp và Mầm non Xuân Kiên 20/9/2017 Tải về
3 Nhu cầu tăng giảm con người, nâng lương trước hạn Tải về
4 293/GDĐT Phòng chống bão số 10 15/9/2017 Tải về
5 294/CV/GDĐT-TV Báo cáo thống kê đầu năm học 2017 - 2018 15/9/2017 Tải về
6 Báo cáo hà tầng Giáo dục Tải về
7 243/GD&ĐT-MN Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2017-2018 cấp Mầm non 28/8/2017 Tải về
8 242/GD&ĐT-TH Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2017-2018 cấp Tiểu học 28/8/2017 Tải về
9 238/GD&ĐT Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 23/8/2017 Tải về
10 232 /GDĐT Triệu tập giáo viên tham gia công tác trọng điều hành các môn thể thao trong Đại hội TDTT huyện năm 2017 18/8/2017 Tải về
11 Thông báo điều chỉnh mẫu biểu lương 18/8/2017 Tải về
12 Công khai số liệu nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương tối thiểu 1210 – 1300 THCS Tải về
13 Công khai số liệu nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương tối thiểu 1210 – 1300 TiÊu hoc Tải về
14 09/TB-TCKH Thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2016 đối với các trường theo danh sách 27/7/2017 Tải về
15 204/GD&ĐT Phòng chống cơ bão số 2 16/7/2017 Tải về