Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 Hưỡng dẫn Hồ so Thi đua - Khen thưởng năm học 2016-2017 15/5/2016 Tải về
2 146?UBND - VP Vv thực hiện deo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và công tác đảm bảo ANTT nội vụ cơ quan 11/5/2017 Tải về
3 144 /TB - GD&ĐT Thông báo lịch tập trung học chứng chỉ Tiếng anh 12/5/2017 Tải về
4 Số: 37/CĐGD Đánh giá lĩnh vực công tác Thực hiện các cuộc vận động 04/5/2017 Tải về
5 Số:129/UBND- NV Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 25/4/2017 Tải về
6 35/CĐGD HUONG DAN XET KY NIEM CHUONG VI SU NGHIEP CONG DOAN 27/4/2017 Tải về
7 07/KH-CĐGD KH Tổ chức ĐH CDCS, CDGD huyện 14/3/2017 Tải về
8 193/PGDĐT-TCCB TCCB_CONG VAN BAO CAO THONG KE ngày 24 tháng 4 năm 2017 Tải về
9 Ke hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 18/4/2017 Tải về
10 2751/QĐ - UBND Quyết định phê duyệt tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 18/4/2017 Tải về
11 120/TB - GD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2017-2018 19/4/2017 Tải về
12 Số: 144 /GDĐT Đánh giá, xếp loại cấp trưởng, cấp phó, giáo viên các trường MN, TH, THCS theo chuẩn nghề nghiệp. Đánh giá phân loại cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017. 20/4/20217 Tải về
13 số 480/CĐN HD Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020 27/3/2017 Tải về
14 481/CĐN Khảo sát CB-GV-CN có hoản cảnh khó khăn cần hỗ trợ 24/3/2017 Tải về
15 Số: 10 /SL- CĐGD. Về việc tiếp tục triển khai chương trình trái tim và nụ cười trẻ thơ giai đoạn 2014-2018. 16/3/2017 Tải về