Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 188/SY-GD&ĐT Triển khai cuộc vận động ủng hộ Quỹ ''Đêng ơn, đáp nghĩa" năm 2017 21/6/2017 Tải về
2 176/SY-GD-DT về việc thống kê báo cáo đón các đoàn về thăm, làm việc, kiểm tra, giao lưu và tổ chức các cuộc thi, hội thi năm học 2016-2017. 31/5/2017 Tải về
3 03/HKH Vv Cấp học bổng cho học sinh gia đình chính sách, gia đình kho khăn năm 2017 30/5/2017 Tải về
4 166/GD&ĐT Chi đạo tổ chức các hoạt động hè năm 2017. 26/5/2017 Tải về
5 164/SY-GD&ĐT Về việc phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017 26/5/2017 Tải về
6 177/TB-SYD Thông báo Về lịch học lớp ôn tập, dự thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 24/5/2017 Tải về
7 492/SNV-TĐKT Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị Khen thưởng năm học 2016 - 2017 16/5/2017 Tải về
8 36/HD-CĐGD Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cơ sở, Đại hội XVIII Công đoàn Giáo dục huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội XII Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Nam Định và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 27/4/2017 Tải về
9 BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM CÔNG ĐOÀNI CĐCS VỮNG MẠNH Năm học 2016-2017 19/5/2017 Tải về
10 154 /GD-ĐT V/v dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2016-2017 và tổ chức các hoạt động hè năm 2017 18/5/2017 Tải về
11 Hưỡng dẫn Hồ so Thi đua - Khen thưởng năm học 2016-2017 15/5/2016 Tải về
12 146?UBND - VP Vv thực hiện deo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và công tác đảm bảo ANTT nội vụ cơ quan 11/5/2017 Tải về
13 144 /TB - GD&ĐT Thông báo lịch tập trung học chứng chỉ Tiếng anh 12/5/2017 Tải về
14 Số: 37/CĐGD Đánh giá lĩnh vực công tác Thực hiện các cuộc vận động 04/5/2017 Tải về
15 Số:129/UBND- NV Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 25/4/2017 Tải về