Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 35/CĐGD HUONG DAN XET KY NIEM CHUONG VI SU NGHIEP CONG DOAN 27/4/2017 Tải về
2 07/KH-CĐGD KH Tổ chức ĐH CDCS, CDGD huyện 14/3/2017 Tải về
3 193/PGDĐT-TCCB TCCB_CONG VAN BAO CAO THONG KE ngày 24 tháng 4 năm 2017 Tải về
4 Ke hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 18/4/2017 Tải về
5 2751/QĐ - UBND Quyết định phê duyệt tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 18/4/2017 Tải về
6 120/TB - GD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2017-2018 19/4/2017 Tải về
7 Số: 144 /GDĐT Đánh giá, xếp loại cấp trưởng, cấp phó, giáo viên các trường MN, TH, THCS theo chuẩn nghề nghiệp. Đánh giá phân loại cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017. 20/4/20217 Tải về
8 số 480/CĐN HD Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020 27/3/2017 Tải về
9 481/CĐN Khảo sát CB-GV-CN có hoản cảnh khó khăn cần hỗ trợ 24/3/2017 Tải về
10 Số: 10 /SL- CĐGD. Về việc tiếp tục triển khai chương trình trái tim và nụ cười trẻ thơ giai đoạn 2014-2018. 16/3/2017 Tải về
11 281/TBTS - GD&ĐT Thông báo tuyển sinh đại học vừa học vừa làm 16/3/2017 Tải về
12 09 /CĐGD Báo cáo số liệu đoàn viên 15/3/2017 Tải về
13 Số: 73/GD&ĐT V/v triệu tập giáo viên, học sinh tham gia tập luyện biểu diễn chương trình nghệ thuật, trọng tài giải Cầu lông chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Xuân Trường 13/3/2017 Tải về
14 Số: 06/CĐGD V/v đôn đốc thực hiện các công việc từ tháng 3/2017 đến kết thúc năm học 2016-2017 10/3/2017 Tải về
15 63/TB-CCT Thông báo quyết toán thuế TNCN năm 2016 7/3/2017 Tải về