Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 36/HD-CĐGD Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cơ sở, Đại hội XVIII Công đoàn Giáo dục huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội XII Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Nam Định và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 27/4/2017 Tải về
2 BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM CÔNG ĐOÀNI CĐCS VỮNG MẠNH Năm học 2016-2017 19/5/2017 Tải về
3 154 /GD-ĐT V/v dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2016-2017 và tổ chức các hoạt động hè năm 2017 18/5/2017 Tải về
4 Hưỡng dẫn Hồ so Thi đua - Khen thưởng năm học 2016-2017 15/5/2016 Tải về
5 146?UBND - VP Vv thực hiện deo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và công tác đảm bảo ANTT nội vụ cơ quan 11/5/2017 Tải về
6 144 /TB - GD&ĐT Thông báo lịch tập trung học chứng chỉ Tiếng anh 12/5/2017 Tải về
7 Số: 37/CĐGD Đánh giá lĩnh vực công tác Thực hiện các cuộc vận động 04/5/2017 Tải về
8 Số:129/UBND- NV Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018 25/4/2017 Tải về
9 35/CĐGD HUONG DAN XET KY NIEM CHUONG VI SU NGHIEP CONG DOAN 27/4/2017 Tải về
10 07/KH-CĐGD KH Tổ chức ĐH CDCS, CDGD huyện 14/3/2017 Tải về
11 193/PGDĐT-TCCB TCCB_CONG VAN BAO CAO THONG KE ngày 24 tháng 4 năm 2017 Tải về
12 Ke hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 18/4/2017 Tải về
13 2751/QĐ - UBND Quyết định phê duyệt tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 18/4/2017 Tải về
14 120/TB - GD&ĐT Thông báo tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2017-2018 19/4/2017 Tải về
15 Số: 144 /GDĐT Đánh giá, xếp loại cấp trưởng, cấp phó, giáo viên các trường MN, TH, THCS theo chuẩn nghề nghiệp. Đánh giá phân loại cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017. 20/4/20217 Tải về