Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 Số 399/CVLT/PGD&ĐT- CĐGD Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm 2016-2017 02/12/2016 Tải về
2 Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Đ/c Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định 24/11/2016 Tải về
3 Số: 01/KH - LN Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Đ/c Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định 24/11/2016 Tải về
4 379/GD&ĐT-ĐTBD V/v đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 24/11/2016 Tải về
5 388/GDĐT-TCCB V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 22/11/2016 Tải về
6 Bao cáo tài sản hiện có và nhu cầu đề xuất (Mầm non) 22/11/2016 Tải về
7 Công khai số liệu dự toán chi cho con người năm 2017 cấp THCS 16/11/2016 Tải về
8 Công khai số liệu dự toán chi cho con người năm 2017 Cấp Tiểu Học 16/11/2016 Tải về
9 Công khai số liệu dự toán chi cho con người năm 2017 cấp Mầm Non 16/11/2016 Tải về
10 Danh sach cong khai tap the - ca nhan duoc khen thuong 15/11/2016 Tải về
11 360/CV-GDĐT Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tổng kết thi đua năm học 2015-2016 10/11/2016 Tải về
12 427/CĐN Trien khai phong trao thi dua nam hoc 2016-2017 05/10/2016 Tải về
13 86/CĐGD Tuyen truyen ky niem ngay NGVN 26/10/2016 Tải về
14 04/CT-UBND Chỉ thị về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT năm học 2016-2017 17/10/2016 Tải về
15 336/SY-GD&ĐT Thực hiện ngày Pháp luật năm 2016 21/10/2016 Tải về