Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 360/CV-GDĐT Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tổng kết thi đua năm học 2015-2016 10/11/2016 Tải về
2 427/CĐN Trien khai phong trao thi dua nam hoc 2016-2017 05/10/2016 Tải về
3 86/CĐGD Tuyen truyen ky niem ngay NGVN 26/10/2016 Tải về
4 04/CT-UBND Chỉ thị về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT năm học 2016-2017 17/10/2016 Tải về
5 336/SY-GD&ĐT Thực hiện ngày Pháp luật năm 2016 21/10/2016 Tải về
6 286/PGDĐT-THHC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017 03/10/2016 Tải về
7 85/CĐGD KHAO SAT TINH HINH DOI SONG DOI NGU CB-GV-CNV 19/10/2016 Tải về
8 296/CV-PGD Công văn tập huấn nâng cấp phần mềm Misa 11/10/2016 Tải về
9 theo QĐ số 6354/QĐ-UBND Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm giáo viên ngành GD&ĐT huyện Xuân Trường năm học 2016-2017 17/10/2016 Tải về
10 286?GD&ĐT-THHC hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017 3/10/2016 Tải về
11 83/CĐGD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 12/10/2016 Tải về
12 Danh sách các trường THCS đối chiểu lại số liệu thống kê 12/10/2016 Tải về
13 295 /GD&ĐT V/v xét tặng danh hiệu NGƯT, NGND đợt 14 năm 2017 11/10/2016 Tải về
14 280 /PGDĐT-TCCB V/v xét hết tập sự cho giáo viên THCS, Tiểu học có trình độ từ Cao đảng trở lên 29/9/2016 Tải về
15 288/GDĐT-TCCB Thông báo Về việc thực hiện chế độ tiền lương phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 2 năm 2016 04/10/2016 Tải về