Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 286/PGDĐT-THHC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017 03/10/2016 Tải về
2 85/CĐGD KHAO SAT TINH HINH DOI SONG DOI NGU CB-GV-CNV 19/10/2016 Tải về
3 296/CV-PGD Công văn tập huấn nâng cấp phần mềm Misa 11/10/2016 Tải về
4 theo QĐ số 6354/QĐ-UBND Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm giáo viên ngành GD&ĐT huyện Xuân Trường năm học 2016-2017 17/10/2016 Tải về
5 286?GD&ĐT-THHC hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017 3/10/2016 Tải về
6 83/CĐGD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 12/10/2016 Tải về
7 Danh sách các trường THCS đối chiểu lại số liệu thống kê 12/10/2016 Tải về
8 295 /GD&ĐT V/v xét tặng danh hiệu NGƯT, NGND đợt 14 năm 2017 11/10/2016 Tải về
9 280 /PGDĐT-TCCB V/v xét hết tập sự cho giáo viên THCS, Tiểu học có trình độ từ Cao đảng trở lên 29/9/2016 Tải về
10 288/GDĐT-TCCB Thông báo Về việc thực hiện chế độ tiền lương phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 2 năm 2016 04/10/2016 Tải về
11 Nhu cầu kinh phí do tăng giảm biên chế năm 2016 Tải về
12 Kèm theo công văn số 284 Mẫu biểu dự toán NSNN năm 2017 Tải về
13 284/PGD-TV Công văn về dự toán NSNN 2017 05/10/2016 Tải về
14 82 /CĐGD- SY Vv Lấy ý kiến sửa đởi điều lệ Công đoàn 5/10/2016 Tải về
15 289/GD&ĐT Triệu tập cán bộ giáo viên tham giải Cầu lông tỉnh Nam Định 04/10/2016 Tải về