Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 12 /PGDĐT-TCCB V/v Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật Đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. 10/01/2017 Tải về
2 01/CĐGD V/v Chăm lo đời sống CBNGNLĐ dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 05/01/2017 Tải về
3 02/GDĐT-TCCB V/v thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2017 04/01/2017 Tải về
4 432/GD&ĐT V/v thông báo kết quả SKKN dự thi cấp tỉnh năm 2016 và phát động viết SKKN dự thi cấp tỉnh năm 2017 26/12/2016 Tải về
5 433/GM-GD&ĐT Về việc Giao dự toán NSNN năm 2017 cho các đơn vị giáo dục trực thuộc 26/12/2016 Tải về
6 430/TB-GDĐT V/v nghỉ Tết dương lịch năm 2017 26/12/2016 Tải về
7 89/CĐGD hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn học kì I năm học 2016 -2017 21/12/2016 Tải về
8 410 CV/GD&ĐT Vận động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa (theo QĐ số 76 của Huyện ủy) 12/12/2016 Tải về
9 Số 399/CVLT/PGD&ĐT- CĐGD Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn năm 2016-2017 02/12/2016 Tải về
10 Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Đ/c Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định 24/11/2016 Tải về
11 Số: 01/KH - LN Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Đ/c Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định 24/11/2016 Tải về
12 379/GD&ĐT-ĐTBD V/v đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 24/11/2016 Tải về
13 388/GDĐT-TCCB V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 22/11/2016 Tải về
14 Bao cáo tài sản hiện có và nhu cầu đề xuất (Mầm non) 22/11/2016 Tải về
15 Công khai số liệu dự toán chi cho con người năm 2017 cấp THCS 16/11/2016 Tải về