Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Văn bản phòng GD & ĐT
STTSốTênNgàyDownload
1 Công khai số liệu dự toán chi cho con người năm 2017 Cấp Tiểu Học 16/11/2016 Tải về
2 Công khai số liệu dự toán chi cho con người năm 2017 cấp Mầm Non 16/11/2016 Tải về
3 Danh sach cong khai tap the - ca nhan duoc khen thuong 15/11/2016 Tải về
4 360/CV-GDĐT Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tổng kết thi đua năm học 2015-2016 10/11/2016 Tải về
5 427/CĐN Trien khai phong trao thi dua nam hoc 2016-2017 05/10/2016 Tải về
6 86/CĐGD Tuyen truyen ky niem ngay NGVN 26/10/2016 Tải về
7 04/CT-UBND Chỉ thị về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT năm học 2016-2017 17/10/2016 Tải về
8 336/SY-GD&ĐT Thực hiện ngày Pháp luật năm 2016 21/10/2016 Tải về
9 286/PGDĐT-THHC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2016-2017 03/10/2016 Tải về
10 85/CĐGD KHAO SAT TINH HINH DOI SONG DOI NGU CB-GV-CNV 19/10/2016 Tải về
11 296/CV-PGD Công văn tập huấn nâng cấp phần mềm Misa 11/10/2016 Tải về
12 theo QĐ số 6354/QĐ-UBND Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm giáo viên ngành GD&ĐT huyện Xuân Trường năm học 2016-2017 17/10/2016 Tải về
13 286?GD&ĐT-THHC hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017 3/10/2016 Tải về
14 83/CĐGD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 12/10/2016 Tải về
15 Danh sách các trường THCS đối chiểu lại số liệu thống kê 12/10/2016 Tải về