Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Thông báo mời họp
STTSốTênNgàyDownload
1 76 Giấy mời số 76 của TT YT huyện Xuân Trường Tải về
2 o9/GM Giấy mời 03/8/2017 Tải về
3 Số: 17/GTT-CĐGD CĐGD: Giấy mời chủ tịch công đoàn các đơn vị trường học (7h30' ngày 18/7/2012) Ngày 13 tháng 7 năm 2012 Tải về
4 TCCB: Lịch tập huấn triển khai nội dung Luật Viên chức 2010 (7h30' ngày 18/7/2012) Tải về
5 CĐGD: Giấy triệu tập Chủ tịch công đoàn dự Hội nghị ngày 07/6/2012 Tải về
6 Sè: 28/ GTT - PGDĐT PGD: Triệu tập Hội nghị thi đua: 2011 - 2012 Ngày 04 tháng 5 năm 2012 Tải về
7 Số: 245/PGDĐT-CNTT CNTT: Tập huấn CNTT và phần mềm trợ giúp giáo viên Trí Việt ngày 09 tháng 4 năm 2012 Tải về
8 Số: 108 /GTr.T-PGDĐT TCCB: GIẤY TRIỆU TẬP DỰ HỘI NGHỊ PCTN NHÀ GIÁO Ngày 16 tháng 3 năm 2012 Tải về
9 KĐCL: Tập huấn KĐCL cho các trường Mầm non (ngày 03/03/2012) Tải về
10 Số: 19/GD-ĐT PGD: Mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012 Ngày 10 tháng 01 năm 2012 Tải về
11 CNTT: Thông báo chuẩn bị cho lớp tập huấn quản trị mạng Tải về
12 Số: 449/PGDĐT CNTT: Tập huấn quản trị trang web của các trường Ngày 30 tháng 12 năm 2011 Tải về
13 Số: 446/TT-PGDĐT HC-TH: Thông báo triệu tập họp Hiệu trưởng tháng 01/2012 Ngày 27 tháng 12 năm 2011 Tải về
14 Số: 429/PGDĐT PGD: Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2012 Ngày 20 tháng 12 năm 2011 Tải về
15 Mẫu danh sách học sinh dự thi OLYMPIC tiếng Anh Tải về
1