Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Lịch làm việc của PGD
STTSốTênNgàyDownload
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 01 năm 2019) 01/01/2019 Tải về
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 2018) 10/12/2018 Tải về
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 26 den ngày 02 thang 12 năm 2018) (1) 26/11/2018 Tải về
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018) 15/10/2018 Tải về
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018) 08/10/2018 Tải về
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018) 01/10/2018 Tải về
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018) 24/9/2018 Tải về
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018) 17/9/2018 Tải về
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018) 10/9/2018 Tải về
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018) 14/5/2018 Tải về
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2018) 07/5/2018 Tải về
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2018) 27/4/2018 Tải về
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018 ngày 23 tháng 4 năm 2018 Tải về
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16 tháng 4 den ngày 22 tháng 4 năm 2018) 16/4/2018 Tải về
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 15 thang 4 năm 2018) 09/4/2018 Tải về