Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Lịch làm việc của PGD
STTSốTênNgàyDownload
1 Lịch làm việc: Từ ngày 05 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018 02/3/2018 Tải về
2 Lịch làm việc: Từ ngày 05 tháng 3 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018 02/3/2018 Tải về
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 26 tháng 2 den ngày 04 thang 3 năm 2018) 26/02/2018 Tải về
4 Lịch làm việc: Từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 11 tháng 02 năm 2018 Ngày 05 tháng 02 năm 2018 Tải về
5 Lịch làm việc: Từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 03tháng 02 năm 2018 29/1/2018 Tải về
6 Lịch công tác tuần 04 tháng 01 năm 2018 (từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01) 19/01/2018 Tải về
7 Lịch công tác tuần 03 tháng 01 năm 2018 (từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01) Ngày 15 tháng 01 năm 2018 Tải về
8 Lịch công tác tuần 02 tháng 01 năm 2018 (từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 14 tháng 01) 05/01/2018 Tải về
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 7 NĂM 2015 ( Từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2015) Tải về
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 7 NĂM 2015 ( Từ ngày 13/7đến ngày 19/7/2015) Tải về
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2015 ( Từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2015) Tải về
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 5 NĂM 2015 ( Từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2015) Tải về
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 4 NĂM 2015 ( Từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2015) Tải về
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 4 NĂM 2015 ( Từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2015) Tải về
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 4 NĂM 2015 ( Từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2015) Tải về