Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Lịch làm việc của PGD
STTSốTênNgàyDownload
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2015 ( Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2015) Tải về
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 3 NĂM 2015 ( Từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2015) Tải về
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 3 NĂM 2015 ( Từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2015) Tải về
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 3 NĂM 2015 ( Từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2015) Tải về
5 Lịch trực tết Nguyên đán Xuân Ất mùi 2015 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuân Trường Tải về
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 02NĂM 2015 ( Từ ngày 09/02 đến ngày 15/02/2015) Tải về
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 01 NĂM 2015 ( Từ ngày 19/01 đến ngày 25/01/2015) Tải về
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 01 NĂM 2015 ( Từ ngày 12/01 đến ngày 18/01/2015) 12/01 Tải về
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ( Từ ngày 05/01 đến ngày 11/01/2015) 05/01/2015 Tải về
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CUỐI THÁNG 12 NĂM 2014 ( Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/1/2015) 27/12/2014 Tải về
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 12 NĂM 2014 ( Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12) Tải về
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 12 NĂM 2014 ( Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12) 15/12/2014 Tải về
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 12 NĂM 2014 ( Từ ngày 01/12 đến ngày 07/12) Tải về
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 11 NĂM 2014 ( Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11) Tải về
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 11 NĂM 2014 ( Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11) Tải về