Văn bản  
Văn bản phòng GD & ĐT
Văn bản Nhà nước, các Bộ - Ngành
Văn bản Huyện, Phòng ban
Thông báo mời họp
Văn bản Tỉnh, các Sở - Ngành
Lịch làm việc của PGD
Lịch làm việc của PGD
STTSốTênNgàyDownload
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 10 NĂM 2014 ( Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10) Tải về
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 10 NĂM 2014 ( Từ ngày 13/10 đến ngày 19/10) Tải về
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 10 NĂM 2014 ( Từ ngày 06/10 đến ngày 12/10) Tải về
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 10 NĂM 2014 ( Từ ngày 29/9 đến ngày 05/10) Tải về
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 9 NĂM 2014 ( Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9) 19/9/2014 Tải về
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 9 NĂM 2014 ( Từ ngày 15/9 đến ngày 21/9) Tải về
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 9 NĂM 2014 ( Từ ngày 08/9 đến ngày 14/9) 08/9/2014 Tải về
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 8 NĂM 2014 ( Từ ngày 11/8 đến ngày 17/8) Tải về
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 8 NĂM 2014 ( Từ ngày 04/8 đến ngày 10/8) Tải về
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2014 ( Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6) 13/6/2014 Tải về
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM 2014 ( Từ ngày 02/6 đến ngày 08/6) 2/6/2014 Tải về
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2014 ( Từ ngày 19/5 đến ngày 25/5) 16/4/2014 Tải về
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2014 ( Từ ngày 12/5 đến ngày 18/5) 12/5/2014 Tải về
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2014 ( Từ ngày 12/5 đến ngày 18/5) 5/5/2014 Tải về
15 Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2014 Tải về