Phòng giáo dục
Các trường trực thuộc
Tin tức giáo dục
Văn bản
Tài nguyên giáo dục
 
THCS XUÂN THƯỢNG
THCS XUÂN THÀNH
THCS XUÂN CHÂU
THCS XUÂN PHONG
THCS ĐẶNG XUÂN KHU
THCS XUÂN NGỌC
THCS XUÂN THUỶ
THCS XUÂN TÂN
THCS XUÂN ĐÀI
THCS XUÂN PHÚ
THCS THỌ NGHIỆP
THCS XUÂN BẮC
THCS XUÂN TRUNG
THCS XUÂN PHƯƠNG
THCS XUÂN VINH
THCS XUÂN NINH
THCS XUÂN KIÊN
THCS XUÂN TIẾN
THCS XUÂN HOÀ
THCS THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG
THCS XUÂN TRƯỜNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 8 NĂM 2014 ( Từ ngày 11/8 đến ngày 17/8)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 8 NĂM 2014 ( Từ ngày 04/8 đến ngày 10/8)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2014 ( Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM 2014 ( Từ ngày 02/6 đến ngày 08/6)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2014 ( Từ ngày 19/5 đến ngày 25/5)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường
Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định
Tel: 0350 3886905
Thiết kế bởi TCSOFT