Phòng giáo dục
Các trường trực thuộc
Tin tức giáo dục
Văn bản
Tài nguyên giáo dục
 
THCS XUÂN THƯỢNG
THCS XUÂN THÀNH
THCS XUÂN CHÂU
THCS XUÂN PHONG
THCS ĐẶNG XUÂN KHU
THCS XUÂN NGỌC
THCS Xuân Thủy
THCS XUÂN TÂN
THCS XUÂN ĐÀI
THCS XUÂN PHÚ
THCS THỌ NGHIỆP
THCS XUÂN BẮC
THCS XUÂN TRUNG
THCS XUÂN PHƯƠNG
THCS XUÂN VINH
THCS XUÂN NINH
THCS XUÂN KIÊN
THCS XUÂN TIẾN
THCS XUÂN HOÀ
THCS THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG
THCS XUÂN TRƯỜNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2015 ( Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2015)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 3 NĂM 2015 ( Từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2015)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 3 NĂM 2015 ( Từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2015)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 3 NĂM 2015 ( Từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2015)
Lịch trực tết Nguyên đán Xuân Ất mùi 2015 Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuân Trường
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường
Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định
Tel: 0350 3886905
Thiết kế bởi TCSOFT