Phòng giáo dục
Các trường trực thuộc
Tin tức giáo dục
Văn bản
Tài nguyên giáo dục
 
THCS XUÂN THƯỢNG
THCS XUÂN THÀNH
THCS XUÂN CHÂU
THCS XUÂN PHONG
THCS ĐẶNG XUÂN KHU
THCS XUÂN NGỌC
THCS XUÂN THUỶ
THCS XUÂN TÂN
THCS XUÂN ĐÀI
THCS XUÂN PHÚ
THCS THỌ NGHIỆP
THCS XUÂN BẮC
THCS XUÂN TRUNG
THCS XUÂN PHƯƠNG
THCS XUÂN VINH
THCS XUÂN NINH
THCS XUÂN KIÊN
THCS XUÂN TIẾN
THCS XUÂN HOÀ
THCS THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG
THCS XUÂN TRƯỜNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 12 NĂM 2014 ( Từ ngày 22/12 đến ngày 28/12)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 THÁNG 12 NĂM 2014 ( Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 12 NĂM 2014 ( Từ ngày 01/12 đến ngày 07/12)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 THÁNG 11 NĂM 2014 ( Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 11 NĂM 2014 ( Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường
Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định
Tel: 0350 3886905
Thiết kế bởi TCSOFT
loét bàn chân