Phòng giáo dục
Các trường trực thuộc
Tin tức giáo dục
Văn bản
Tài nguyên giáo dục
Văn bản cùng loại
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 THÁNG 8 NĂM 2014 ( Từ ngày 11/8 đến ngày 17/8)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 THÁNG 8 NĂM 2014 ( Từ ngày 04/8 đến ngày 10/8)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2014 ( Từ ngày 16/6 đến ngày 22/6)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM 2014 ( Từ ngày 02/6 đến ngày 08/6)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2014 ( Từ ngày 19/5 đến ngày 25/5)
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường
Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định
Tel: 0350 3886905
Thiết kế bởi TCSOFT