LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2018)
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành 07/5/2018
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2018)

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản