VV phát động ủng hộ quỹ "Bảo trợ trẻ em" các cấp năm 2018
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 152/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/5/2018
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản