LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018)
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành 15/10/2018
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018)

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản