Sơ đồ bố trí chỗ ngồi đại biểu dự hội nghị ngày 19/11/2018
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu

Sơ đồ bố trí chỗ ngồi đại biểu dự hội nghị ngày 19/11/2018

Cơ quan ban hành
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản