LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 01 năm 2019)
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành 01/01/2019
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu

Lịch công tác tuần

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản