Về việc tiếp tục triển khai chương trình trái tim và nụ cười trẻ thơ giai đoạn 2014-2018.
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu Số: 10 /SL- CĐGD.
Ngày ban hành 16/3/2017
Người ký Nguyễn Thị Liễu
Trích yếu
Cơ quan ban hành Công đoàn Giáo dục huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản