Khảo sát CB-GV-CN có hoản cảnh khó khăn cần hỗ trợ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 481/CĐN
Ngày ban hành 24/3/2017
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành Công đoàn Giáo dục huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản