HD Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu số 480/CĐN
Ngày ban hành 27/3/2017
Người ký Nguyễn Thị Liễu
Trích yếu
Cơ quan ban hành Công đoàn Giáo dục huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản