TCCB_CONG VAN BAO CAO THONG KE
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 193/PGDĐT-TCCB
Ngày ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2017
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu

TCCB_CONG VAN BAO CAO THONG KE

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản