Về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu Số:129/UBND- NV
Ngày ban hành 25/4/2017
Người ký Đặng Ngọc Cường
Trích yếu
Cơ quan ban hành Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản