Vv thay đổi thời gian Đại hội điểm trường THCS Thọ Nghiệp và Mầm non Xuân Kiên
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 24/LĐLĐ
Ngày ban hành 20/9/2017
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành LĐLĐ huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản