Báo cáo số liệu xây dựng đề án Giáo dục
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu Số 299/GD&ĐT
Ngày ban hành 21/9/2017
Người ký NGƯT. Nguyễn Văn Ích
Trích yếu
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản