LỊCH DUYỆT NÂNG LƯƠNG ĐỢT 2
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành 25/5/2017
Người ký
Trích yếu

LỊCH DUYỆT NÂNG LƯƠNG ĐỢT 2

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản