Thống kê báo cáo số liệu chuẩn bị Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-20122
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành 5/9/2017
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản