Vv Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành GD&ĐT năm học 2017- 2018
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 313/HD-GD&ĐT
Ngày ban hành 02/10/2017
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản