Công văn về việc tập huấn công tác kế toán - Tài chính
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 136/GDĐT
Ngày ban hành
Người ký
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản