Vv hỗ trợ học bổng cho học sinh mồ côi cả Cha mẹ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 12/HKH
Ngày ban hành 23/11/2017
Người ký Phạm Tiến Ban
Trích yếu
Cơ quan ban hành Hội khuyến học huyện Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản