Công khai dự toán quyết toán NSNN theo TT61
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu 05
Ngày ban hành 09/1/2017
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản