Lịch công tác tuần 03 tháng 01 năm 2018 (từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01)
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành Ngày 15 tháng 01 năm 2018
Người ký
Trích yếu

Lịch công tác tuần 03 tháng 01 năm 2018 (từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01)

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản