Lịch làm việc: Từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 11 tháng 02 năm 2018
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành Ngày 05 tháng 02 năm 2018
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu

ịch làm việc: Từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 11 tháng 02 năm 2018

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản