LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16 tháng 4 den ngày 22 tháng 4 năm 2018)
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số và ký hiệu
Ngày ban hành 16/4/2018
Người ký Nguyễn Văn Ích
Trích yếu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16 tháng 4 den ngày 22 tháng 4 năm 2018)

Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Xuân Trường
Loại
Nhấn vào đây để xem toàn bộ văn bản